Regenerace

V zázemí Sportovního centra Pěšinky najdete pro sportovní oddíly místo k odpočinku - regeneraci. Místnost je vybavená vířivou vanou SPA a saunou. Vana i sauna pojmou maximálně 4 osoby. Sauna je na suché bázi, osvěžení po saunování je ve formě srchy. Sauna je veřejná pro uzavřené skupiny návštěvníků, vířivka je pouze klubového charakteru, není pro veřejnost.

Regenerace je vhodným doplňkem sportovních aktivit.

Pro rezervaci volejte +420775586019 v pracovní dny do 14,00 hodin.

 

 

 

Návštěvní řád sauny

Provozovatelem zařízení je Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou s.r.o., Pěšinky 971, 582 91  Světlá n. S.

Sauna je klubového charakteru, může sloužit i široké veřejnosti. Sauna má kapacitu max. 4 dospělé osoby. Ochlazování se provádí ve sprše. U sauny je wc a šatna pro převlékání, obě místnosti určené pouze pro návštěvníky sauny. Sauna je na suché bázi.

Vstup do místnosti je povolen pouze v určené provozní době Sportovního centra Pěšinky. Dětem mladších 10 let je návštěva sauny povolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let. U dětí do 15 let je nutný dozor alespoň jedné zletilé osoby.

Do sauny není povolen vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami nebo odpuzujícími kožními parazity či vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba, dále osobám zahmyzeným a opilým.

Návštěvník je povinen dodržovat čistotu ve všech prostorách. Před použitím sany je třeba se umýt mýdlem a osprchovat, odstranit deodoranty. Sprchujeme se bez plavek, v plakách mohou zůstat zbytky mýdla.

Šatstvo se odkládá v místnosti tomu určené před regenerací. Návštěvníkům neposkytujeme prostěradla a ručníky. Návštěvník používá svá prostěradla či ručníky, zakazuje se používat barevné ručníky z důvodu barevného znečištění zařízení lavic v sauně.

Je zakázáno kouřit ve všech prostorách zařízení a jeho okolí. Zakazuje se používat éterické oleje v sauně. V sauně se zakazuje konzumace potravin a alkoholických nápojů, je možná konzumace nealkoholických nápojů pro osvěžení v plastových lahvích.

Osoby s nemocemi srdce, diabetici, osoby s vysokým nebo nízkým krevním tlakem nebo jinou vážnou chodorou a těhotné ženy by neměly vstupovat do sauny bez předchozí konzultace s lékařem.

Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti je vyhrazena místnost ošetřovny. Lékárnička je umístěna na recepci a na ošetřovně. Pro poskytování první pomoci je určen vyškolený zaměstnanec, který v případě potřeby poskytne první pomoc a povolá lékaře.

Je zakázána jakákoliv manipulace se zařízením sauny. Pokud je potřeba změnit teplotu v sauně, je návštěvník povinen toto oznámit příslušné obsluze.

Provozovatel sauny zodpovídá za pravidelné úklidy a dezinfekční práce v sauně.

V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené prostředky.

Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení s.r.o.

Poplatek za užívání sauny je stanoven Radou města Světlá nad Sázavou a provozovatelem. Každý návštěvník je povinen dodržovat tento předpis.

Ve Světlé n. S. dne 4.1.2014

                 Důležitá telefonní čísla:

Rychlá pomoc                  155

Ohlašovna požáru            150

Policie ČR                        158

Sport hala                       569443996